SADRŽAJ

101   UVODNE NAPOMENE

104   I. SAMONIKLE VRSTE BILJA BRAČKE FLORE

104      1. Crnogorica

104         a. Stabla

105         b. Grmlje

106     2. Listače

106         a. Stabla

108         b. Grmlje

114         c. Prizemno rašće

124   II. STRANE VRSTE BILJA UNESENE NA OTOK

124      1. Parkovi i drvoredi

132      2. Poljoprivredno bilje

132         a. Voće

135         b. Industrijsko bilje

136         c. Povrće

139   LITERATURA